Systémy managementu

QualiSys

Svými aktivitami pomáháme plnit očekávání vašich zákazníků. Řešíme konkrétní potřeby našich klientů. Pracujeme pro vás s vámi.

ISO 9001

Je vhodným nástrojem pro zlepšení organizace a řízení procesů s cílem dosáhnout toho, aby jejich požadované výstupy byly vždy v požadované kvalitě, množství a čase pro zákazníky externí i interní.

ISO 14001

Zajišťuje plnění legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a současně přispívá snižování dopadů činností společnosti na životní prostředí.

OHSAS 18001

Systém řízení zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který se stává nedílnou součástí systému řízení firmy. Zajišťuje plnění nejen požadavků normy OHSAS 18001, ale také požadavků legislativních předpisů, zákoník práce nevyjímaje.

Školení auditorů

Seznámení vybraných pracovníků společnosti s významem interních auditů, požadavky na interní audity a interní auditory, se způsobem přípravy interního auditu, technikou auditování.

Interní audity

Provádění interního auditu konkrétního nebo integrovaného systému managementu QMS/EMS/BOZP

Máte na nás dotaz?

Máte na nás dotaz?

Jméno*

Email*

Vaše zpráva

Opište kód z obrázku

captcha