Základní kurz interního auditora

Cíl

Seznámení vybraných pracovníků společnosti s významem interních auditů, požadavky na interní audity a interní auditory, se způsobem přípravy interního auditu, technikou auditování. Ověření teoretických znalostí formou praktických cvičení a závěrečným testem.

Program

1. Úvod

2. Teoretická část

  • Základní pojmy a definice
  • Požadavky na interní audity
  • Požadavky na interní auditory
  • Plánování, příprava, provedení a dokumentování interních auditů
  • Požadavky normy a legislativy na systém managementu z pohledu interního auditora


3. Praktická část
  • Praktické zkušenosti
  • Nejčastější nedostatky


4. Ověření znalostí
  • Praktická cvičení
  • Test


5. Dokumentování způsobilosti interního auditora
  • Osvědčení interního auditora


Rozsah: 2 dny/interní auditor pro jeden systém managementu
Termín: Dle dohody
Cena: Smluvní dle počtu účastníků a systémů managementu