Home

ISO 9001

Je vhodným nástrojem pro zlepšení organizace a řízení procesů s cílem dosáhnout toho, aby jejich požadované výstupy byly vždy v požadované kvalitě, množství a čase pro zákazníky externí i interní.

ISO 14001

Zajišťuje plnění legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a současně přispívá snižování dopadů činností společnosti na životní prostředí.

ČSN ISO 45001

Systém řízení zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který se stává nedílnou součástí systému řízení firmy. Zajišťuje plnění nejen požadavků normy ČSN ISO 45001, ale také požadavků legislativních předpisů, zákoník práce nevyjímaje.

Školení auditorů

Seznámení vybraných pracovníků společnosti s významem interních auditů, požadavky na interní audity a interní auditory, se způsobem přípravy interního auditu, technikou auditování.

Interní audity

Provádění interního auditu konkrétního nebo integrovaného systému managementu QMS/EMS/BOZP