Doškolovací kurz interního auditora

DOŠKOLOVACÍ KURZ INTERNÍHO AUDITORA

Cíl

Prohloubení způsobilosti interních auditorů, kteří byli vybráni na pozici interního auditora a provádí interní audity konkrétního nebo integrovaného systému managementu po jeho certifikaci.

Program

1. Úvod

2. Teoretická část

  • Audity systému managementu a interní auditor
  • Základní pojmy a definice
  • Požadavky na systém managementu dle příslušné normy
  • Legislativní požadavky
  • Interní audity systému managementu (požadavky ČSN EN 19011)
  • (řízení programu auditů, plánování, příprava auditu, provádění auditorských činností na místě, technika auditování (komunikace), záznamy z auditu)


3. Praktická část

  • Zkušenosti z praxe
  • Nejčastější nedostatky (při plánování, provádění a dokumentování IA)
  • Praktická cvičení


4. Ověření znalostí

  • Test


5. Dokumentování způsobilosti interního auditora

  • Osvědčení interního auditora


Rozsah: 1 den/interní auditor pro jeden systém managementu
Termín: Dle dohody
Cena: Smluvní dle počtu účastníků