Výcvikový kurz interního auditora

Cíl

Seznámení vybraných pracovníků společnosti s významem interních auditů, požadavky na interní audity a interní auditory, se způsobem přípravy interního auditu, technikou auditování. Ověření teoretických znalostí formou přípravy a provedení cvičného interního auditu a závěrečným testem.

Program

1. Úvod

2. Teoretická část

  • Základní pojmy a definice
  • Požadavky na interní audity
  • Požadavky na interní auditory
  • Plánování, příprava, provedení a dokumentování interních auditů
  • Požadavky normy a legislativy na systém managementu z pohledu interního auditora


3. Praktická část

  • Vlastní příprava interního auditu
  • Diskuse ke zpracovaným auditním otázkám
  • Praktické provedení a dokumentování zjištění interního auditu na vybraném procesu
  • Zhodnocení praktické části


4. Ověření znalostí

  • Příprava, provedení a zhodnocení provedeného interního auditu
  • Test


5. Dokumentování způsobilosti interního auditora

  • Osvědčení interního auditora


Rozsah: 3 dny/interní auditor pro jeden systém managementu
Termín: Dle dohody
Cena: Smluvní dle počtu účastníků a systémů managementu