Profil společnosti

Kdo jsme

QualiSys, spol. s r. o. je společností poskytující poradenství a vzdělávání v oblasti systémů managementu zaměřených na kvalitu, environment a BOZP nebo
integrovaných. Poradenství, která vaši společnost dovede k úspěšné certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO 45001 nebo úspěšnému obhájení již
získaného certifikátu. Naším cílem je dosáhnout takové spokojenosti klientů, aby se k nám vždy rádi a s důvěrou vraceli a stali se trvalými partnery.

Historie

Firma QualiSys, spol. s r.o. byla založena v březnu 1995. Jádro společnosti tvořili pracovníci, kteří již dříve vykonávali poradenskou činnost zaměřenou na ISO 9001.

Tento tým byl rozšířen jednak o odborníky, kteří své zkušenosti s přípravou systémů kvality získali ve výrobních podnicích, jejichž systémy kvality byly certifikovány podle ISO 9001, ISO 14001, jednak o perspektivní pracovníky s vysokoškolskou specializací na management kvality. Vznikl tým poradců s bohatými zkušenostmi v tvorbě a implementaci systémů managementu kvality a jejich certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001 z nejrůznějších průmyslových oborů a služeb.

Současnost

Za dobu působnosti má náš tým poradců vytvořeno know-how, které je kompatibilní s požadavky renomovaných certifikačních firem. Naše know-how zajistí úspěšnou certifikaci dle ISO 9001 i se zaměřením na oblast automobilového průmyslu, environmentální management dle ISO 14001 a management bezpečnosti práce dle ČSN ISO 45001 v širokém spektru průmyslových oborů či služeb.

Poslání společnosti QualiSys

Svými aktivitami chceme přispívat k trvalému zlepšování kvality procesů, činností a produktů našich klientů, aby co nejvíce odpovídala rostoucím požadavkům a konkurenci na trhu.

Svými aktivitami pomáháme plnit očekávání Vašich zákazníků.

Náš přístup ke klientům je vyjádřen politikou naší firmy. Pro její naplnění naší pracovníci neustále sledují vývoj přístupů a nových metod v oblasti managementu a jejich aplikace v praxi.

Charakteristika služeb

Při poskytování našich služeb – poradenství a vzdělávání – uplatňujeme:

  • individuální přístup ke klientům
  • rychlou reakci na aktuální potřeby klientů
  • konkrétní řešení aktuálních potřeb klienta
  • zachování důvěrnosti informací každého klienta
  • komplexní služby klientovi
  • vysokou kvalitu poskytovaných služeb za přijatelné ceny
  • řešení odpovídající nejnovějším poznatkům
  • trvalou péči o klienta,

což přispívá k tomu, že se z našich zákazníků stávají naši trvalí klienti.

Uplatňování našeho přístupu vedlo ke stovkám spokojených klientů v oblasti zavedení systémů managementu i vzdělávání, přičemž řada z nich se k nám opakovaně vrací.