ISO 9001

Poradenství ISO 9001

Co je systém managementu kvality?

Je to dokumentovaný systém řízení, který se stává nedílnou součástí systému řízení společnosti. Je vhodným nástrojem pro zlepšení organizace a řízení procesů s cílem dosáhnout toho, aby jejich požadované výstupy byly vždy v požadované kvalitě, množství a čase pro zákazníky externí i interní.

Normativní základ systému managementu kvality

Požadavky na QMS jsou stanoveny normou ISO 9001. Při přípravě a dalším zlepšování QMS jsou využívány také normy ISO 9000, ISO 9004 a normy na ně navazující.

Přínosy ze zavedení QMS podle ISO 9001

    • Konkurenční výhoda (zlepšení image – zákazníci vás vnímají jako nejlepšího partnera, marketingový nástroj pro zpřístupnění trhů bez certifikátu ISO 9001 nedostupných)
    • Redukce vadných výkonů (snižování pravděpodobnosti výskytu neshod zvýšením povědomí zaměstnanců o kvalitě, fungující procesy)
    • Úspora nákladů (náklady na vícepráce, vyloučení penále, snížení nákladů na reklamace)
    • Soulad s legislativními předpisy

Proč využít našich služeb?

Poskytujeme odbornou pomoc ve všech etapách zavádění systému managementu kvality dle ISO 9001 a účastníme se certifikačního řízení. Nabízíme další spolupráci při zlepšování certifikovaného systému managementu vaší firmy nebo při vytváření integrovaných systémů managementu.

Provádíme konzultace na místě, protože pokud se na řešení podílí i vlastní pracovníci klienta, je implementace řešení snazší, nebo pracovníci snáz a lépe přijmou změny.

Tento přístup však nevylučuje, abychom vám zpracovali a předali konkrétní dokumentaci systému managementu vaší společnosti
„na klíč“.

Pracujeme pro vás s vámi.

Naše know-how spočívá ve schopnosti aplikovat nejnovější poznatky a dlouholeté zkušenosti v oblasti ISO 9001 při řešení konkrétních potřeb zákazníků.

Cíl spolupráce

Adekvátní, efektivní a účinný certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 přispívající zvyšování konkurenceschopnosti a výkonnosti vaší společnosti.

Etapy zavádění systému managementu kvality

 

1Analýza stavu zabezpečování kvality

Posouzení a dokumentování výchozího stavu, upřesnění dalšího postupu.

2Úvodní seminář o zavádění QMS

Pro vedení společnosti a vybrané pracovníky pro objasnění smyslu systému managementu kvality a jednotlivých požadavků, způsobu realizace praktických důsledků.

3Poradenství v procesu vytváření a dokumentování QMS 

Konzultační spolupráce, definování procesů a zpracovávání dokumentace.

4Kurz interních auditorů QMS

Příprava na provádění interních auditů.

5Poradenství v procesu implementace QMS

Průběžné prověřování stavu zavádění systému managementu kvality v praxi, konzultace při odstraňování nedostatků.

6Vstupní audit pro certifikační řízení

Prověření celkového stavu systému managementu kvality a posouzení jeho certifikovatelnosti v plánovaném termínu.

7Příprava na certifikační audit

Pomoc při odstraňování zjištěných odchylek a dolaďování systému managementu kvality.